Տեխնիկական ինժեներ (Technical-Engineering/ QA) ինթերն  • Ինթերնը մասնակցելու է անալիտիկ օգտագործման նպատակով տվյալների և թեստային ուսումնասիրությունների համար վերլուծական գործիքների ստեղծմանը։ Ծրագրի արդյունքում ինթերնը կսովորի նոր տեխնոլոգիաներ, գործընթացներ ու գործիքներ և կաշխատի ծրագրավորողների և ինժեներների հետ ՝ արդյունավետորեն հասնելով առաջադրված նպատակներին։

    Անհրաժեշտ հմտություններն են կրթություն համակարգչային գիտությունների, ինժեներության կամ հարակից ոլորտներում, Tcl, UNIX shell կամ Perl բազային փորձ և Անգլերենի բազային իմացություն։

    Հետաքրքրե՞ց։ հարցեր ունե՞ս։ Leave comments!!!


Log in to reply