Վաճառքի բաժնի ինթերն - Վերջնաժամկետ 31.03.2020 • Աշխատանքը նախատեսում է այցեր նախապես տրված հասցեներ, կապի հաստատում պոտենցիալ հաճախորդների հետ և առաջարկների առերես ներկայացում:

  Աշխատանքային գրաֆիկն է՝ աշխատանքային օրերին ժամը 18:00-21:00 կամ 15:00 - 21:00, կամ ոչ աշխատանքային օրերին 13:00-19:00:

  Պահանջվող հմտութոյւնները ՝

  • Բարձրագույն / թերի բարձրագույն կրթություն,
  • Հայերենի վարժ իմացություն։

  Դիմելու վերջնաժամկետը 31.03.2020:

  Հետաքրքրե՞ց։ հարցեր ունե՞ս։ Leave comments!!!


Log in to reply