Օգնենք գերմաներենը դեռ նորմալ չսովորած,բայց դասախոսին շատ սիրող ուսանողին:


Log in to reply