Միջոցառումների կազմակերպիչ - Վերջնաժամկետ 04.04.2020  • Ընկերությունը փնտրում է Միջոցառումների կազմակերպիչ ինթերն վաճառքի և մարքեթինգի թիմին միանալու համար։ Հիմնական գործառույթներն են ընկերության ծառայությունների վաճառքի խթանմանն ուղղված միջոցառումների մշակում, իրագործում և վերահսկողություն։ Անհրաժեշտ հմտություններն ու գիտելիքներն են ՝

    • որոշ կրթություն մարքեթինգի, վաճառքի կամ PR-ի ոլորտում

    • առնվազն 3 ամսվա փորձ մարքեթինգի, վաճառքի կամ միջոցառումների կազմակերպման ոլորտում

    • հայերենի և անգլերենի բանավոր և գրավոր լավ իմացություն

    Հետաքրքրե՞ց։ հարցեր ունե՞ս։ Leave comments!!!


Log in to reply