Հայաստանում կրթական ոլորտը տեխնոլոգիական ինչպիսի՞ լուծումների կարիք ունի  • Արդյոք Հայաստանում կրթական ոլորտը համաչափ է քայլում թվային աշխարհի տենդենցների հետ, կրթական ինչպիսի լուծումների կարիք ունենք մենք որպես ուսուցիչներ, կամ որպես ուսանողներ։