Ո՞նց անեմ որ խոսքիս մեջ ճիշտ օգտագործեմ քերականական կանոնները։  • Կանոնները գիտեմ անգլերենի, բայց խոսքի մեջ շատ եմ շփոթում, գրավոր խոսքի մեջ էլ։ Ո՞նց կարելի է շտկել։


Log in to reply