Դեսպանատան կայքում կա ինֆո բոլոր անհրաժեշտ թղթերի հետ կապված: Սա էլ լինկը :Լեզվի մակարդակ A1-B1 https://eriwan.diplo.de/blob/1267612/87cf550cb712f0c6c38a712f454f62e2/merkblatt-nationalvisum-spaetaussiedler-data.pdf