@armine13-1993-mail-ru Ողջույն, կարծում եմ կարող ես փորձել ու հիմա հնարավորինս արագ գտնես ընտանիք, դիմես, քանի դեռ չի լրացել։ Եթե գոնե դեռ մի կես տարի կա, շանսերը շատ ավելի մեծ են։