Ինչ փաստաթղթեր են պետք համալսարան ընդունվելու համար?


 • Nerds from course.am

  Կախված համալսարանից պահանջները տարբեր են։ Բայց կան մի քանի հիմնական փաստաթղթեր, օրինակ՝
  ա.Դիպլոմի հաստատված պատճենը
  բ.Դիպլոմի միջուկ(Transcript)՝ գերմաներեն կամ անգլերեն(ըստ համալսարանի պահանջի)
  գ.Անձնագրի ստանդարտներին համապատասխան նկար
  դ.Անձնագրի պատճենը
  ե. Լեզվական գիտելիքների վկայականի հաստատված պատճենը


Log in to reply
 

 • 2
 • 4
 • 2
 • 8
 • 7